Project Description:

The work included painting a mural related to the history of the families: Babinski, Lelito and Hotloś, as well as cleaning and painting the fence next to the building.

In the central part the mural shows [1] a tree (symbol of the family), with roots entwined with the letters B, L and H (Babiński-Lelito-Hotloś). The tree along with the letters is depicted on an octagonal shield guarded by a lion. The whole design is kept in the character of a statue, which is surrounded by a delimited circle : by a sash from the bottom, and from the top by a floral motif - inspired by stucco from the facade of the building. The emblematic character of the main motif is complemented by laurel wreaths, inspired by a master's diploma from the family archives, placed on the sides of the shield. Above the whole is the year [2] in which the Babinski family began crafting an ice cream in Nowy Sacz. 

Two panoramas are completing the mural. To the right of the family emblem is [3] the Orava Castle, symbolizing Orava, the region from which the Babinskis were forced to flee to find refuge in [4] Nowy Sacz, the depiction of which - by painting some of the city's important buildings - is in the left part of the mural. The composition at the left end closes with a fragment [5] of Ludwik Jerzy Kern's poem "From Homer."

The color scheme of the mural is limited to the colors from the facade of the building, i.e.: warm grays slightly falling into green (the background of the mural), shades of warm extinguished yellow/ugru and trompe l'oeil hues taken from the roof or window/door woodwork, as well as colors resulting from the mixing of the previously mentioned colors.


Opis projektu:

Prace obejmowały namalowanie muralu związanego z historią rodzin: Babińskich, Lelito i Hotlosiów oraz oczyszczenie i pomalowanie płotu przy budynku.

Mural w centralnej części przedstawia [1] drzewo (symbol rodziny), którego korzenie oplatają litery B, L i H  (Babińscy-Lelito-Hotloś). Drzewo wraz z literami przedstawione jest na ośmiobocznej tarczy której strzeże lew. Całość utrzymana jest w charakterze posągu, który otoczony jest okręgiem ograniczonym: od dołu szarfą, od góry natomiast motywem roślinnym – inspirowanym sztukaterią z fasady budynku. Emblematyczny charakter głównego motywu dopełniają wieńce laurowe, inspirowane dyplomem mistrzowskim z archiwów rodzinnych, umieszczone po bokach tarczy. Nad całością znajduje się rok [2] w którym rodzina Babińskich rozpoczęła rzemieślniczą produkcję lodów w Nowym Sączu. 

Dopełnieniem muralu są dwie panoramy. Po prawej stronie emblematu rodzinnego jest [3] Zamek Orawski, symbolizujący Orawę, region z którego Babińscy zmuszeni byli uciekać by znaleźć schronienie w [4] Nowym Sączu, którego to wyobrażenie – poprzez namalowanie niektórych istotnych dla miasta budynków – znajduje się w lewej części muralu. Kompozycję na lewym końcu zamyka fragment [5] wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Od Homera”.

Kolorystyka muralu ogranicza się do kolorów z fasady budynku, tj: ciepłych szarości lekko wpadających w zieleń (tło muralu), odcieni ciepłej zgaszonej żółci/ugru oraz odcieni puzzoli zaczerpniętych z dachu czy stolarki okiennej/drzwiowej, jak i z kolorów wynikających ze zmieszania wcześniej wymienionych barw.Details / Detale
At work / Przy pracy
Sunny day / Słoneczny dzień
Cloudy day / Pochmurny dzień
The sun behind the clouds / Lekkie słońce
Uprising sun / Wschodzące słońce
Foggy day / Mglisty dzień
Before and after / Przed i po


Thanks for watching! / Dzięki za obejrzenie!

You may also like

Back to Top