From July to December 2023, I worked in Fordon together with my colleagues: Rafał, Piotr, Tadek, Jacek, Paweł, Zygmunt and others. I decided to take some photos of them.
Od lipca do grudnia 2023 pracowałem w Fordonie razem z moimi kolegami z pracy: Rafałem, Piotrkiem, Tadkiem, Jackiem, Pawłem, Zygmuntem oraz innymi. Postanowiłem zrobić im kilka fot.

You may also like

Back to Top